tiistai 24. maaliskuuta 2009

Maaliskuun 2. tiedote

Tämän viikon alussa on jaettu 2. maaliskuun tiedote oppilaan mukana kotiin.

Ensi vuoden luokkajärjestelyt

Tämän lukuvuoden aikana sekä koulun henkilökuntaa että vanhempia ovat huolestuttaneet 1.- ja 5.- luokkien ylisuuret ryhmät. Useamman kouluavustajan saaminen kouluumme on helpottanut työskentelyä erityisesti näissä luokissa, mutta muitakin ratkaisuja ryhmien pienentämiseen on jouduttu pohtimaan. Nyt maaliskuussa on varmistunut tulevien ekaluokkalaisten määrä ja myös tulevaan 2.-luokkaan on tulossa lisää oppilaita. Ekaluokkalaisia tulee 27, joten hekään eivät sovi yhteen opetusryhmään. Pahimmassa tapauksessa meillä olisi siis kolme ylisuurta oppilasryhmää (1., 2. ja 6. luokat) ensi vuonna.

Kevään mittaan olemme yhdessä opetustoimen johdon kanssa miettineet keinoja opetusryhmien pienentämiseksi. Helpoin keino olisi tietenkin jakaa luokat kahtia kahdeksi pieneksi ryhmäksi. Näin pienten oppilasryhmien opettaminen on kuitenkin niin kallista, ettei se nykyisessä taloustilanteessa ole mahdollista, eikä meillä olisi tilojakaan kolmea uutta oppilasryhmää varten. Paras ja oikeastaan ainoa järkevä ratkaisu, johon olemme perusteellisen harkinnan jälkeen tulleet, on muodostaa kaksi yhdysluokkaa. Ensi vuonna koulussamme on siis kaksi yhdysluokkaa. Toinen muodostuu luokille 1.-2. ja sen oppilasmäärä tulee olemaan noin 15. Toinen yhdysluokka muodostuu luokille 5.-6. siten, että yhdysluokalle siirtyvät kaikki nykyisen 4B-luokan oppilaat ja heidän lisäkseen 7-8 nykyisen 5.-luokan oppilasta. 4B-luokan oppilaiden vanhemmille järjestetään asiasta vanhempainilta torstaina 2. huhtikuuta.

Päätökset siitä, ketkä eskareista ja nykyisistä 1.- ja 5.-luokkalaisista siirtyvät yhdysluokkiin, tehdään vasta toukokuun aikana. Tavoitteena on saada ryhmistä mahdollisimman hyvin toimivat ja sen vuoksi ryhmien kokoonpanoja mietitään tarkkaan eri näkökulmat huomioiden. Kuljetusoppilaita ei yhdysluokille kuitenkaan tule. Toukokuun aikana tiedotetaan kyseisten luokkien oppilaille ja heidän vanhemmilleen mahdollisesta opetusryhmän ja luokanopettajan vaihtumisesta. Sitä ennen toivomme työrauhaa koko koululle ja erityisesti 1. ja 5.-luokkien oppilaille ja luokanopettajille. Mahdollisen halukkuuden yhdysluokalle siirtymiseen voi ilmaista rehtorille, jolta saa myös lisätietoja asiasta.

Tiedotamme tästä ensi lukuvuoteen liittyvästä asiasta poikkeuksellisesti jo tässä valmistelu-vaiheessa, koska muutos joidenkin luokkien opiskelussa on merkittävä. Asiasta päättää lopullisesti opetuslautakunta 26.3. hyväksyessään kaupungin tuntikehyksen.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys –teemaviikko 23. – 27. maaliskuuta

Osallistuva kansalaisuus on esimerkiksi omien ajatusten muodostamista ja ilmaisemista, valmiutta puolustaa omia mielipiteitä, toisen kuuntelemista ja kunnioittamista, yhteistyötä ja omien valintojen vaikutusten tunnistamista. Teemaviikolla keskustellaan luokittain, mihin asioihin oppilaat haluaisivat vaikuttaa kotona ja koulussa. Oppilaiden kanssa pohditaan myös sitä, miten asioihin voi ja kannattaa vaikuttaa.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys –teemaviikon ohjelmassa on mm.

- ma 23.3. tutustuminen valtioiden toimintaan Luokkavaltiot -roolipelin avulla
- to 26.3. Luonto-Liiton edustaja Vesa Liikanen vierailee koulullamme
- juliste ottaa kantaa –piirustuskilpailu, jossa oppilaat ottavat kantaa asioihin, joihin haluavat muutosta
- viikon aikana luokissa vieraita kertomassa ammatistaan ja työstään
- pe 27.3. piirustuskilpailun parhaiden valinta ja mahdollisesti myös palkitseminen

Aprillipäivänä lyhyt koulupäivä

Aprillipäivänä eli keskiviikkona 1.4.2009 on oppilailla lyhyt koulupäivä opettajien koulutuspäivän takia. Koulua on kaikilla oppilailla klo 8.30 – 12.00.

Muuta tiedotettavaa

- viikolla 12 kaikissa luokissa on tehty kiusaamiskysely, joka on jaettu oppilaan mukana kotiin.
- koulun ovet avautuvat nykyisin vasta klo 7.30. Vanhempien kannattaa huomioida tämä aamukuljetuksissa.
- koululla on vielä aika paljon oppilaiden suksia. Hiihtokauden päätyttyä muistakaa viedä omat hiihtovälineet kotiin.

Kevättalvisin terveisin

Otavan koulun väki